V temnote nesprávneho tiena

Prve spomienky

1: N) Utek na tavach, prenasledovatelia, prestreleny mech s vodou
2: O) naberanie vody v oaze, saman a Halef, prichod karavany s Galinou a Yuriho
3: straze trhaju samana medzi palmami, prichod Rajaba, Saman – navrh svadby medzi Mariam a Halefom, dar meca Azharovi
4: N) strelba na utekajucich, prestrelenie povrazu ktorym bol priviazany mec o samanovo sedlo, Mahmudove obvinenia, prichod pieskovej burky zo zapadu
5: O) Spolocna vecera s Galinou, zmiznute sprievodcu, saman vypocuje straze hovoriace o nocnom utoku, Yuriho hnev nad zmiznutim sprievodcu a predpoved vlastnej smrti
6: N) vstup do zakazanej rokliny, dedove obranne pieskove hady proti strazam, liecitelka vylieci Halefa
7: O) nocny utok, strazca v ohnisku, Yuri pada prestreleny sipom do jazierka
8: N) Nocne sny

Comments

Aljen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.